دوره 13، شماره 8 - ( 6-1394 )                   جلد 13 شماره 8 صفحات 483-488 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Davar R, Farid Mojtahedi M, Miraj S. Effects of single dose GnRH agonist as luteal support on pregnancy outcome in frozen-thawed embryo transfer cycles: an RCT. IJRM. 2015; 13 (8) :483-488
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-676-fa.html
داور رباب، فرید مجتهدی مریم، میرج سپیده. بررسی اثر دوز منفرد آگونیست GnRH برای ساپورت فاز لوتئال در سیکلهای برگشت از فریزدر نتیجه حاملگی: یک کارآزمایی بالینی. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1394; 13 (8) :483-488

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-676-fa.html


1- مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، m_fmojtahedi@yahoo.com
چکیده:   (1162 مشاهده)
مقدمه: شکی وجود ندارد که ساپورت فاز لوتئال برای بهبود نتایج باروری در سیکلهای  IVFضروری است. علاوه بر پروژسترون و HCG، مطالعات مختلف در زمینه اثر آگونیستهای GnRH به عنوان ساپورت لوتئال در بهبود میزان لانه گزینی، حاملگی و تولد زنده وجود دارد؛ این در حالی است که برخی از مطالعات نتایج غیر مشابهی به دست آورده اند. تمامی این مطالعات در سیکلهای IVF تازه انجام شده اند.
هدف: تأثیر افزودن دوز منفرد آگونیست GnRH برای ساپورت فاز لوتئال در سیکلهای برگشت از فریز در افزایش میزان حاملگی.
مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر در 200 سیکل ترانسفر برگشت از فریز، بیماران در روز ترانسفر به دو گروه تقسیم شدند. به گروه 1 (100 n=)، یک دوز آمپول تریپیتورلین 1 میلی گرمی سه روز بعد از کاشت تزریق گردید و گروه 2 (100n=) دارو دریافت نکردند. شیاف پروژسترون 400 میلی روزانه و استرادیول والرات 6 میلی گرم روزانه به هر دو گروه داده شد. هدف اولیه بررسی میزان حاملگی کلینیکی و اهداف ثانویه میزان لانه گزینی، حاملگی شیمیایی و ongoing و میزان سقط بود.
نتایج: 200 سیکل برگشت از فریز بررسی شد. خصوصیات دموگرافیک بیماران کیفیت جنین ها بین گروه ها مشابه بود. تفاوت معنی دار آشکاری در میزان حاملگی کلینیکی و ongoing بین دو گروه مشاهده نشد و نتایج به ترتیب (26% در مقابل 21%، 0.40= Pو 21% در مقابل 17%، 0.37=P)
نتیجه گیری: تجویز یک دوز آگونیست GnRH در زمان لانه گزینی سبب بهبود میزان حاملگی کلینیکی و ongoing نمی شود.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Tavaniotou A, Albano C, Smitz J, Devroey P. Comparison of LH concentrations in the early and mid-luteal phase in IVF cycles after treatment with HMG alone or in association with the GnRH antagonist Cetrorelix. Hum Reprod 2001; 16: 663-667. [DOI:10.1093/humrep/16.4.663]
2. Pritts E, Atwood A. Luteal phase support in infertility treatment: a meta-analysis of the randomized trials. Hum Reprod 2002; 17: 2287-2299. [DOI:10.1093/humrep/17.9.2287]
3. Beckers N, Macklon GNS, Eijkemans MJ, Ludwig M, Felberbaum RE, Diedrich K, et al. Nonsupplemented luteal phase characteristics after the administration of recombinant human chorionic gonadotropin, recombinant luteinizing hormone, or gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist to induce final oocyte maturation in in vitro fertilization patients after ovarian stimulation with recombinant follicle-stimulating hormone and GnRH antagonist cotreatment. J Clin Endocrinol Metabol 2003; 88: 4186-4192. [DOI:10.1210/jc.2002-021953]
4. Daya S, Gunby J. Luteal phase support in assisted reproduction cycles. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD004830. [DOI:10.1002/14651858.CD004830]
5. Tesarik J, Hazout A, Mendoza C. Enhancement of embryo developmental potential by a single administration of GnRH agonist at the time of implantation. Hum Reprod 2004; 19: 1176-1180. [DOI:10.1093/humrep/deh235]
6. Pirard C, Donnez J, Loumaye E. GnRH agonist as novel luteal support: results of a randomized, parallel group, feasibility study using intranasal administration of buserelin. Hum Reprod 2005; 20: 1798-1804. [DOI:10.1093/humrep/deh830]
7. Pirard C, Donnez J, Loumaye E. GnRH agonist as luteal phase support in assisted reproduction technique cycles: results of a pilot study. Hum Reprod 2006; 21: 1894-1900. [DOI:10.1093/humrep/del072]
8. Tesarik J, Hazout A, Mendoza-Tesarik R, Mendoza N, Mendoza C. Beneficial effect of luteal-phase GnRH agonist administration on embryo implantation after ICSI in both GnRH agonist-and antagonist-treated ovarian stimulation cycles. Hum Reprod 2006; 21: 2572-2579. [DOI:10.1093/humrep/del173]
9. Kyrou D, Kolibianakis E, Fatemi H, Tarlatzi T, Devroey P, Tarlatzis B. Increased live birth rates with GnRH agonist addition for luteal support in ICSI/IVF cycles: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod update 2011; 17: 734-740. [DOI:10.1093/humupd/dmr029]
10. Ata B, Yakin K, Balaban B, Urman B. GnRH agonist protocol administration in the luteal phase in ICSI–ET cycles stimulated with the long GnRH agonistprotocol: a randomized, controlled double blind study. Hum Reprod 2008; 23: 668-673. [DOI:10.1093/humrep/dem421]
11. Inamdar DB, Majumdar A. Evaluation of the impact of gonadotropin-releasing hormone agonist as an adjuvant in luteal-phase support on IVF outcome. J of Hum Reprod Sci 2012; 5: 279-284. [DOI:10.4103/0974-1208.106341]
12. Geber S, Sampaio M. Effect of duration of the GnRH agonists in the luteal phase in the outcome of assisted reproduction cycles. Gynecol Endocrinol 2013; 29: 608-610. [DOI:10.3109/09513590.2013.788635]
13. Aboulghar MA, Marie H, Amin YM, Aboulghar MM, Nasr A, Serour GI, et al. Mansour . GnRH agonist plus vaginal progesterone for luteal phase support in ICSI cycles: a randomized study. Reprod Biomed Online 2015; 30: 52-56. [DOI:10.1016/j.rbmo.2014.09.017]
14. Raga F, Casa- EM, Kruessel JS, Wen Y, Huang HY, Nezhat C, et al. Quantitative gonadotropin-releasing hormone gene expression and immunohistochemical localization in human endometrium throughout the menstrual cycle. Biol Reprod 1998; 59: 661-669. [DOI:10.1095/biolreprod59.3.661]
15. Takeuchi S, Futamura N, Minoura H, Toyoda N. Possible direct effect of gonadotropin releasing hormone on human endometrium and decidua. Life Sci 1998; 62: 1187-1194. [DOI:10.1016/S0024-3205(98)00045-9]
16. Fauser BC, Devroey P. Reproductive biology and IVF: ovarian stimulation and luteal phase consequences. Trends Endocrinol Metab 2003; 14: 236-242. [DOI:10.1016/S1043-2760(03)00075-4]
17. Kung HF, Chen MJ, Guua HF, Chen YF, Yi YC, Yen-Ping Ho J, et al. Luteal phase support with decapeptyl improves pregnancy outcomes in intracytoplasmic sperm injection with higher basal follicle-stimulating hormone or lower mature oocytes. J Chin Med Assoc 2014; 77: 524-530. [DOI:10.1016/j.jcma.2014.07.001]
18. Yildiz GA, Sukur YE, Ates C, Aytac R. The addition of gonadotrophin releasing hormone agonist to routine luteal phase support in intracytoplasmic sperm injection and embryo transfer cycles: a randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 182: 66-70. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2014.08.026]
19. Isik AZ, Caglar GS, Sozen E, Akarsu C, Tuncay G, Ozbıcer T et al. Single-dose GnRH agonist administration in the luteal phase of GnRH antagonist cycles: a prospective randomized study. Reprod biomed online 2009; 19: 472-477. [DOI:10.1016/j.rbmo.2009.04.001]
20. Dehghani Firouzabadi R, Ayazi Rozbahani M, Tabibnejad. Beneficial Effect of Luteal-phase Gonadotropin-releasing Hormone Agonist Administration on Implantation Rate Afterintracytoplasmic Sperm Injection. Taiwan J Obstet Gynecol 2009; 48: 245-248. [DOI:10.1016/S1028-4559(09)60297-7]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb