دوره 11، شماره 3 - ( 2-1392 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 243-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azargoon A, Bahrami M, Alavy Toussy J. Comparing clomiphen citrate plus HMG with clomiphen citrate plus rFSH in IUI cycles in couples with unexplained ormale factor infertility: A prospective randomized study. IJRM. 2013; 11 (3) :243-0
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-396-fa.html
آذرگون اعظم، بهرامی مرجان، علاوی طوسی جعفر. مقایسه بین دو رژیم کلومیفن سیترات + HMG و کلومیفن سیترات + rFSH در بیماران نازائی با علل ناشناخته و یا علل مردانه درسیکل ها ی IUI: یک مطالعه آینده نگر تصادفی . International Journal of Reproductive BioMedicine. 1392; 11 (3) :243-0

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-396-fa.html


1- گروه نازائی، بیمارستان امیرالمؤمنین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ، azarmona2003@yahoo.com
2- گروه نازائی، بیمارستان امیرالمؤمنین، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
چکیده:   (1040 مشاهده)
مقدمه: رژیم­های درمانی مختلفی برای تحریک تخمک­گذاری کنترل شده در سیکل­های IUI مورد استفاده قرار می­گیرند اما هنوز بهترین آن­ها شناخته شده نیست.
هدف: هدف از انجام مطالعه، مقایسه دو رژیم درمانی کلومیفن + HMG و کلومفین + rFSH در سیکل­های IUI بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه از سال 1385 الی 1389 به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک­سو کور در 144 خانم با نازائی با علت ناشناخته یا عامل مردانه که در سیکل­های IUI قرار گرفتند (72 بیمار در گروه کلومیفن + rFSH و 72 بیمار دیگر در گروه کلومیفن + HMG) انجام شد. پیامدهای اولیه بررسی میزان حاملگی کلینیکال و ongoing و پیامدهای ثانویه شامل: بررسی تعداد فولیکول­های غالب، میانگین سایز فولیکولی، ضخامت آندومتر درروز تزریق HCG، کل دوز مصرفی گنادوتروپین­ها و طول مصرف روزهای استفاده از گنادوتروپین­ها بودند.
نتایج: اختلاف معنی­داری در میزان حاملگی کلینیکال و ongoing بین دو گروه وجود نداشت. میزان حاملگی دوقلویی بطور معنی­داری در گروه            کلومیفن + rFSH (33/3%) بیشتر از گروه کلومیفن + HMG        (0/005<p، %12/5 بود. هیچ اختلاف معنی­داری در پیامدهای ثانویه بین دو گروه وجود نداشت.
نتیجه­گیری: بر طبق نتایج حاصله از این مطالعه بنظر می­رسد که کلومیفن + HMG یک رژیم مناسب و ارزان­تر از rFSH +CC در بیماران نازائی با علل ناشناخته و یا علل مردانه که در سیکل­های IUI قرار میگیرند باشد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Zayed F, Lenton EA, Cook ID .Comparison between stimulated in vitro fertilization and stimulated intrauterine insemination for the treatment of unexplained and mild male factor infertility. Hum Reprod 1997; 12: 2408-2413. [DOI:10.1093/humrep/12.11.2408]
2. Zikopoulos K, West CP, Thong PW, Kacser EM, Morrison J, Wu FC. Homologous intra-uterine insemination has no advantage over timed natural intercourse when used in combination with ovulation induction for the treatment of unexplained infertility. Hum Reprod 1993; 8: 563-567. [DOI:10.1093/oxfordjournals.humrep.a138096]
3. Hughes EG. The effectiveness of ovulation induction and intrauterine insemination in the treatment of persistent infertility: a meta-analysis. Hum Reprod 1997; 12: 1865-1672. [DOI:10.1093/humrep/12.9.1865]
4. Cohlen BJ, Velde ER, Van kooji RJ, Looman CW, Habbema JD. Controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination for treating male subfertility:a controlled study. Hum Reprod 1998; 13: 1553-1558. [DOI:10.1093/humrep/13.6.1553]
5. Zeyneloglu HB, Arici A, Olive DL, Duleba AJ. Comparison of intrauterine insemination with timed intercourse in superovulated cycles with gonadotropins:a meta-analysis. Fertil Steril 1998; 69: 486-491. [DOI:10.1016/S0015-0282(97)00552-9]
6. Guzick DS, Carson SA, Coutifaris C, Overstreet JW, Factor-Litvac P, Steinkampf MP, et al. Efficacy of superovulation and intrauterine insemination in the treatment of infertility. New Engel J Med 1999; 340: 177-183. [DOI:10.1056/NEJM199901213400302]
7. Allen NC, Herbert CM, Maxon WS, Rogers BJ, Diamonds MP, Wentz AC. Intrauterine insemination:a critical review. Fertil Steril 1985; 44: 569-580. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)48969-7]
8. Guzick DS, Sullivan MW, Adamson GD, Cedars MI, Falk RJ, Peterson EP, et al. Efficacy of treatment for unexplained infertility. Fertil Steril 1998; 70: 207-213. [DOI:10.1016/S0015-0282(98)00177-0]
9. Iberico G, Vioque J, Ariza N, Lozano JM, Roca M, Liacer J, et al. Analysis of factors influencing pregnancy rate in homologous intrauterine insemination. Fertil Steril 2004; 81: 1308-1313. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2003.09.062]
10. Gerli S, Casini ML, Unfer V, Costabile L, Bini V, Di Renzo GC. Recombinant versus urinary follicle stimulating hormone in intrauterine insemination: a prospective,