دوره 11، شماره 3 - ( 2-1392 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 179-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aflatoonian A, Rahmani E, Rahsepar M. Assessing the efficacy of aspiration and ethanol injection in recurrent endometrioma before IVF cycle: A randomized Clinical Trial. IJRM. 2013; 11 (3) :179-0
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-392-fa.html
افلاطونیان عباس، رحمانی الهام، راهسپار مژگان. بررسی تأثیرآسپیراسیون آندومتریوما و تزریق اتانول 95% تحت هدایت سونوگرافی واژینال در موارد کیست های آندومتریوزی عودکننده قبل از سیکل IVF: یک کارآزمایی بالینی . International Journal of Reproductive BioMedicine. 1392; 11 (3) :179-0

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-392-fa.html


1- مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- بخش زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، rahmani@bpums.ac.ir
چکیده:   (1408 مشاهده)
مقدمه: آندومتریوز یک بیماری شایع زنان و وابسته به هورمون با احتمال عود بالا می­باشد. لاپاراتومی یا لاپاروسکوپی; جراحی استاندارد برای آندومتریومای بزرگ می­باشد. اسکلروتراپی اصولا برای بیماری­های مختلفی بکار می­رود که یکی از کاربردهای آن آندومتریوما می­باشد.
هدف: این مطالعه بررسی ارزش اتانول اسکلروتراپی به وسیله هدایت سونوگرافی در بیماران با آندومتریومای عود شونده می­باشد.
مواد و روش­ها: در یک کارآزمایی بالینی در گروه هدف برای 20 بیمار مبتلا به آندومتریومای تخمدان با سونوگرافی واژینال اتانول اسکلروتراپی الکل انجام شده است. سپس بیماران در عرض یک و دو هفته وسپس 1، 2، 3، 4 و 6 ماه بعد مجدداً ویزیت و معاینه شدند .در صورتی که بیماران آندومتریومای بزرگ نداشتند، تحت عمل IVF با پروتکل استاندارد Long قرار گرفتند. 20 بیمار با آندومتریوما در گروه کنترل بدون تزریق الکل وارد سیکل IVF شدند. میزان عود؛ پارامترهای IVF، میزان حاملگی ولانه­گزینی در دو گروه مقایسه شده است.
نتایج: از نظر مشخصات دموگرافیک هر دو گروه تفاوت آماری نداشتند. در ابتدای شروع درمان متوسط آندومتریوما 15/9±41/45 سانتی متر و میزان عود در عرض 6 ماه 4 نفر (20%) بوده است. FSH قبل و بعد از اسکلروتراپی 2/25±6/97 و 1/88±6/78 IU/L با 0/343=p می­باشد. میزان حاملگی بالینی (3/33%) در برابر (15%) با 0/616=p بود. میزان لقاح 63/06% در مقابل 60/38 % با 0/57=p بوده است. میزان لانه­گزینی12/91% در مقابل 7/5% با 0/52=p بوده که در تمام موارد از نظر آماری معنی­دار نبوده است. هرچند که داده­ها به طرف گروهی که اتانول اسکلروتراپی انجام گرفته بود تمایل داشته است.
نتیجه­گیری: اسکلروتراپی با اتانول برای درمان آندومتریومای تخمدان عود شونده یک استراتژی موثر بخصوص قبل از انجام IVF می­باشد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Benaglia L, Somigliana E, Vighi V, Nicolosi AE, Iemmello R, Ragni G. Is the dimension of ovarian endometriomas significantly modified by IVF–ICSI cycles? Reprod Biomed Online 2009; 18: 401-406.
2. Bedaiwy MA. Evidence-based long-term management of endometriosis: Medical therapy and treatment of infertility. Middle East Fertil Soc J 2011; 16: 236-239. [DOI:10.1016/j.mefs.2011.06.001]
3. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Endometriosis and infertility. Fertil Steril 2006; 86: 156-160.
4. Tsoumpou I, Kyrgiou M, Gelbaya TA, Nardo LG. The effect of surgical treatment for endometrioma on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2009; 92: 75-87. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.05.049]
5. Senapati S, Barnhart K. Managing Endometriosis-associated Infertility. Clin Obstet Gynecol 2011; 54: 720-726. [DOI:10.1097/GRF.0b013e3182353e06]
6. Zhu W, Tan Z, Fu Z, Li X, Chen X, Zhou Y. Repeat transvaginal ultrasound-guided aspiration of ovarian endometrioma in infertile women with endometriosis. Am J Obstet Gynecol 2011; 204: 61. e1-6.
7. Kars B, Buyukbayrak EE, Karsidag AYK, Pirimoglu M, Unal O, Turan C. Comparison of success rates of 'transvaginal aspiration and tetracycline sclerotherapy' versus 'only aspiration' in the management of non-neoplastic ovarian cysts. J Obstet Gynaecol Res 2012; 38: 65-69. [DOI:10.1111/j.1447-0756.2011.01627.x]
8. Hsieh CL, Shiau CS, Lo LM, Hsieh TT, Chang MY. Effectiveness of ultrasound-guided aspiration and sclerotherapy with 95% ethanol for treatment of recurrent ovarian endometriomas. Fertil Steril 2009; 91: 2709-2713. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.03.056]
9. Yazbeck C, Madelenat P, Ayel JP, Jacquesson L, Bontoux LM, Solal P, et al. Ethanol sclerotherapy: a treatment option for ovarian endometriomas before ovarian stimulation. Reprod Biomed Online 2009; 19: 121-125. [DOI:10.1016/S1472-6483(10)60055-7]
10. André GM, Vilarino FL, Christofolini DM, Bianco B, Barbosa CP. Aspiration and ethanol sclerotherapy to treat recurrent ovarian endometriomas prior to in vitro fertilization-a pilot study. Einstein 2011; 9: 494-498. [DOI:10.1590/s1679-45082011ao2081]
11. Kafali H, Eser A, Duvan CI, Keskin E, Onaran YA. Recurrence of ovarian cyst after sclerotherapy. Minerva Ginecol 2011; 63: 19-24.
12. Aflatoonian A, Aflatoonian R, Khashavi Z. Comparison between Transvaginal Sonography and Cytological results for detection of ovarian cysts. Iran J Reprod Med 2003; 1: 16-19.
13. Kafali H, Yurtseven S, Atmaca F, Ozardali I. Management of non-neoplastic ovarian cysts with sclerotherapy. Int J Gynaecol Obstet 2003; 81: 41-45. [DOI:10.1016/S0020-7292(02)00401-0]
14. Kumbak B, Kahraman S. Management of prestimulation ovarian cysts during assisted reproductive treatments: impact of aspiration on the outcome. Arch Gynecol Obstet 2009; 279: 875-880. [DOI:10.1007/s00404-008-0837-7]
15. Wang LL, Dong XQ, Shao XH, Wang SM. Ultrasound-Guided Interventional Therapy for Recurrent Ovarian Chocolate Cysts. Ultrasound Med Biol 2011; 37: 1596-1602. [DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2011.07.004]
16. Ikuta A, Tanaka Y, Mizokami T, Tsutsumi A, Sato M, Tanaka M, et al. Management of transvaginal ultrasound-guided absolute ethanol sclerotherapy for ovarian endometriotic cysts. J Med Ultrason 2006; 33: 99-103. [DOI:10.1007/s10396-005-0079-2]
17. Koike T, Minakami H, Motoyama M, Ogawa S, Fujiwara H, Sato I. Reproductive performance after ultrasound-guided transvaginal ethanol sclerotherapy for ovarian endometriotic cysts. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 105: 39-43. [DOI:10.1016/S0301-2115(02)00144-6]
18. Noma J, Yoshida N. Efficacy of ethanol sclerotherapy for ovarian endometriomas. Int J Gynecol Obstet 2001; 72: 35-39. [DOI:10.1016/S0020-7292(00)00307-6]
19. Salem HA, Soliman AT, Moustafa MZ, Abd Al-Naby EA, Ajlan DM, Alghorab NM. US guided aspiration and 95% ethanol sclerotherapy of ovarian endometrioma before IVF/ICSI. Fertil Steril 2011; 96: S173.
20. Reinblatt SL, Ishai L, Shehata F, Son WY, Tulandi T, Almog B. Effects of ovarian endometrioma on embryo quality. Fertil Steril 2011; 95: 2700-2702. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2011.03.002]
21. Okagaki R, Osuga Y, Momoeda M, Tsutsumi O, Taketani Y. Laparoscopic findings after ultrasound-guided transvaginal ethanol sclerotherapy for ovarian endometrial cyst. Hum Reprod 1999; 14: 270. [DOI:10.1093/humrep/14.1.270]
22. Rodriguez-Panadero F, Antony VB. Pleurodesis: state of the art. Eur Respir J 1997; 10: 1648-1654. [DOI:10.1183/09031936.97.10071648]
23. Chang CC, Lee HF, Tsai HD, Lo HY. Sclerotherapy--an adjuvant therapy to endometriosis. Int J Gynecol Obstet 1997; 59: 31-34. [DOI:10.1016/S0020-7292(97)00122-7]
24. Molloy D, Martin M, Speirs A, Lopata A, Clarke G, McBain J, et al. Performance of patients with a" frozen pelvis" in an in vitro fertilization program. Fertil Steril 1987; 47: 450-455. [DOI:10.1016/S0015-0282(16)59054-2]
25. Ishihara H, Kitawaki J, Kado N, Koshiba H, Fushiki S, Honjo H. Gonadotropin-releasing hormone agonist and danazol normalize aromatase cytochrome P450 expression in eutopic endometrium from women with endometriosis, adenomyosis, or leiomyomas. Fertil Steril 2003; 79: 735-742. [DOI:10.1016/S0015-0282(02)04813-6]
26. Wu HH, Wang NM, Lin CY, Tsai HD. Genetic alterations of HOXA10 and their effect on the severity of endometriosis in a Taiwanese population. Reprod Biomed Online 2008; 16: 416-424. [DOI:10.1016/S1472-6483(10)60604-9]
27. Wei Q, St Clair JB, Fu T, Stratton P, Nieman LK. Reduced expression of biomarkers associated with the implantation window in women with endometriosis. Fertil Steril 2009; 91: 1686-1691. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.02.121]
28. Somigliana E, Vercellini P, Daguati R, Giambattista E, Benaglia L, Fedele L. Effect of delaying post-operative conception after conservative surgery for endometriosis. Reprod Biomed Online 2010; 20: 410-415. [DOI:10.1016/j.rbmo.2009.12.010]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb