دوره 10، شماره 5 - ( 7-1391 )                   جلد 10 شماره 5 صفحات 419-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fattahi E, Jorsaraei S G A, Gardaneh M. The effect of Carbaryl on the pituitary-gonad axis in male rats. IJRM. 2012; 10 (5) :419-0
URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-317-fa.html
فتاحی اسماعیل، جورسرایی سید غلامعلی، گردانه موسی. اثرات کارباریل بر محور هیپوفیز- گناد در رت (موش صحرایی). International Journal of Reproductive BioMedicine. 1391; 10 (5) :419-0

URL: http://journals.ssu.ac.ir/ijrmnew/article-1-317-fa.html


1- گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران ، esmail_fattahy@yahoo.com
2- مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
3- گروه ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
چکیده:   (812 مشاهده)
مقدمه: کارباریل یک حشره­کش کارباماتی است که به طور گسترده برای کنترل آفات در مزارع و باغات مورد استفاده قرار می­ گیرد. کارباریل بر سیستم تولیدمثلی و آندوکرینی جانوران اثرات نامطلوب بر جای می­ گذارد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات کارباریل بر محور هیپوفیز- گناد در رت­ها می­باشد.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه 60 موش صحرایی (رت) بالغ به گروه­های آزمایشی (1 و 2)، کنترل و شم تقسیم شدند. در گروه­های آزمایشی 1 و 2، رت­ ها با دوزهای mg/kg 10و 30 به صورت درون صفاقی به مدت یک ماه سم کارباریل را دریافت نمودند. به گروه شم روغن زیتون تزریق گردید و در گروه کنترل تزریقی صورت نگرفت. حیوانات 35 روز پس از آخرین تزریق کشته شدند. برای ارزیابی تغییرات اسپرماتوژنیک و سلول­های لایدیگ از بافت بیضه برش­هایی تهیه گردید. قطر بیضه و لوله­های اسپرم ساز به ترتیب به وسیله میکرومتر و عدسی چشمی مدرج مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه­های خون جهت سنجش هورمون­های تستوسترون، LH و FSH جمع­آوری گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که وزن بیضه در گروه ­های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش چشمگیری یافته است و اما وزن بدن از لحاظ آماری تفاوت     معنی­داری را نشان نمی­دهد. علاوه بر آن، تعداد سلول­های زایا، اسپرماتوسیت­ ها، اسپرماتیدها و سلول­های لایدیگ کاهش را نشان داد. سطح هورمون تستوسترون کاهش یافت در حالی­که میزان هورمون­های LH و FSH افزایش را نشان داد. قطر لوله­های اسپرم­ساز در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. نتایج نهایتا بیانگر آن است که تفاوتی بین پارامترها در گروه­های شم و کنترل وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: این نتایج نشان می­دهد که کارباریل بر باروری اثرات نامطلوب بر جای می­گذارد. بنابراین پیشنهاد می­گردد استفاده از کارباریل بایستی طبق    برنامه­ریزی مشخص محدود گردد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Juraske R, Sanjuán N. Life cycle toxicity assessment of pesticides used in integrated and organic production of oranges in the Comunidad Valenciana, Spain. Chemosphere 2011; 82: 956-962. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2010.10.081]
2. Vonesh JR, Kraus JM. Pesticide alters habitat selection and aquatic community composition. Oecologia 2009; 160: 379-385 [DOI:10.1007/s00442-009-1301-5]
3. Gunier RB, Ward MH, Airola M, Bell EM, Colt J, Nishioka M, et al. Determinants of Agricultural Pesticide Concentrations in Carpet Dust. Environ Health Perspect 2011; 119: 970-976. [DOI:10.1289/ehp.1002532]
4. Mdegela RH, Mosha RD, Sandvik M, Skaare JU. Assessment of acetylcho- linesterase activity in Clarias gariepinus as a biomarker of organophosphate and carbamate exposure. Ecotoxicology 2010; 19: 855-863. [DOI:10.1007/s10646-010-0466-3]
5. McDaniel KL, McDaniel S, Padilla RS, Marshall PM, Phillips L, Podhorniak Y, et al. Comparison of acute neurobehavioral and cholinesterase inhibitory effects of N-methylcarbamates in rat. Toxicol Sci 2007; 98: 552-560. [DOI:10.1093/toxsci/kfm114]
6. Das Gupta R, Chakravorty PP, Kaviraj A. Studies on relative toxicities of six insecticides on epigeic earthworm, Perionyx excavatus. Bull Environ Contam Toxicol 2010; 85: 83-86. [DOI:10.1007/s00128-010-0038-5]
7. Smulders CJ, Bueters TJ, Van Kleef RG, Vijverberg HP. Selective effects of carbamate pesticides on rat neuronal nicotinic acetylcholine receptors and rat brain acetylcholinesterase. Toxicol Appl Pharmacol 2003; 193: 139-146. [DOI:10.1016/j.taap.2003.07.011]
8. Bhavan PS, Geraldine P. Manifestation of carbaryl toxicity on soluble protein and histopathology in the hepatopancreas and gills of the prawn, Macrobrachium malcolmsonii. J Environ Biol 2009; 30: 533-538.
9. Matos P, Fontaı nhas-Fernandes A, Peixoto F, Carrola J, Rocha E. Biochemical and histological hepatic changes of Nile tilapia Oreochromis niloticus exposed to carbaryl. Pesticide Biochemistry and Physiology 2007; 89: 73-80. [DOI:10.1016/j.pestbp.2007.03.002]
10. Pant N, Srivastava SC, Prasad AK, Shankar R, Srivastava SP. Effects of carbaryl on the rat's male reproductive system. Vet Hum Toxicol 1995; 37: 421-425.
11. Meeker JD, Ryan L, Barr DB, Herrick RF, Bennett DH, Bravo R, et al. The relationship of urinary metabolites of carbaryl/naphthalene and chlorpyrifos with human semen quality. Environ Health Perspect 2004; 112: 1665-1670. [DOI:10.1289/ehp.7234]
12. Gupta SK, Saxena PN. Carbaryl-induced behavioural and reproductive abnormalities in the earthworm Metaphire posthuma: a sensitive model. Altern Lab Anim 2003; 31: 587-593.
13. Qiu Y, Chen JF, Song L, He J, Liu R, Zhang CW, et al. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. Effects of carbaryl on serum steroid hormone and the function of antioxidant system in female rats. Chinese 2005; 23: 290-293.
14. Xia Y, Cheng S, Bian Q, Xu L, Collins MD, Chang HC, et al. Genotoxic effects on spermatozoa of carbaryl-exposed workers. Toxicol Sci 2005; 85: 615-623. [DOI:10.1093/toxsci/kfi066]
15. Meeker JD, Ryan L, Barr DB, Hauser R. Exposure to nonpersistent insecticides and male reproductive hormones. Epidemiology 2006; 17: 61-68. [DOI:10.1097/01.ede.0000190602.14691.70]
16. Pasqualotto FF, Sharma RK, Nelson DR, Thomas AJ, Agarwal A. Relationship between oxidative stress, semen characteristics, and clinical diagnosis in men undergoing infertility investigation. Fertil Steril 2000; 73: 459-464. [DOI:10.1016/S0015-0282(99)00567-1]
17. Herr DW, Mwanza JC, Lyke DF, Graff JE, Moser VC, Padilla S. Relationship between brain and plasma carbaryl levels and cholinesterase inhibition. Toxicology 2010; 276: 172-183. [DOI:10.1016/j.tox.2010.08.001]
18. Slaninova A, Smutna M, Modra H, Svobodova Z. A review: oxidative stress in fish induced by pesticides. Neuro Endocrinol Lett 2009; 30: 2-12.
19. Carlsen E, Giwercman Ay. Declining semen quality and increasing inciden of testicular concer, Is there a common cause? Environ Health Perspect 1995; 103: 137-139. [DOI:10.1289/ehp.95103s7137]
20. Oliveira Silva JJ, Alves SR, Meyer A, Perez F, Sarcinelli PN, da Costa Mattos RC, et al. Influence of socioeconomic factors on the pesticides poisoning. Brazil Rev Saude Publica 2001; 35: 130-135.
21. Liu LS, Wang X, Yang BY, Sun Y, Guang Pu, Xue Yu, et al. Mechanism of damage of DNA induced by carbaryl and heavy metal ions. Chinese 2008; 28: 1353-1355.
22. Meeker JD, Singh NP, Ryan L, Duty SM, Barr DB, Herrick RF, et al. Urinary levels of insecticide metabolites and DNA damage in human sperm. Hum Reprod 2004; 19: 2573-2580. [DOI:10.1093/humrep/deh444]
23. Todd NE, Van Leeuwen M. Effects of Sevin (carbaryl insecticide) on early life stages of zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicol Environ Saf 2002; 53: 267-272. [DOI:10.1006/eesa.2002.2231]
24. Eraslan G, Kanbur M, Silici S. Effect of carbaryl on some biochemical changes in rats: the ameliorative effect of bee pollen. Food Chem Toxicol 2009; 47: 86-91. [DOI:10.1016/j.fct.2008.10.013]
25. Moreno AJ, Serafim TL, Oliveira PJ, Madeira VM. Inhibition of mitochondrial bioenergetics by carbaryl is only evident for higher concentrations Relevance for carbaryl toxicity mechanisms. Chemosphere 2007; 66: 404-411. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2006.06.030]
26. Henkel R, Hajimohammad M, Stalf T, Hoogendijk C, Mehnert C, Menkveld R, et al. Influence of deoxyribonucleic acid damage on fertilization and pregnancy. Fertil Steril 2004; 81: 965-972. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2003.09.044]
27. Amin S, Zhang Y, Felson DT, Sawin CT, Hannan MT, Wilson PW, et al. Estradiol, testosterone, and the risk for hip fractures in elderly men from the Framingham Study. Am J Med 2006; 119: 426-433. [DOI:10.1016/j.amjmed.2005.10.048]
28. Van den Beld AW, de Jong FH, Grobbee DE, Pols HA, Lamberts SW. Measures of bioavailable serum testosterone and estradiol and their relationships with muscle strength, bone density, and body composition in elderly men. J Clin Endocrinol Metab 2006; 85: 3276-3282.
29. Cheng S, Chen J, Qiu Y, Hong X, Xia Y, Feng T, et al. Carbaryl inhibits basal and FSH-induced progesterone biosynthesis of primary human granulosa-lutein cells. Toxicology 2006; 220: 37-45. [DOI:10.1016/j.tox.2005.11.023]
30. John D, Meeker A, Sarena R, Ravi A, Dana B, Barr B, et al. Circulating estradiol in men is inversely related to urinary metabolites of nonpersistent insecticides. Reprod Toxicol 2008; 25: 184-191. [DOI:10.1016/j.reprotox.2007.12.005]
31. Stoker TE, Perreault SD, Bremser K, Marshall RS, Murr A, Cooper RL. Acute exposure to molinate alters neuroendocrine control of ovulation in the rat. Toxicol Sci 2005; 84: 38-48. [DOI:10.1093/toxsci/kfi064]
32. Goldman JM, Murr AS, Buckalew AR, Ferrell JM, Cooper RL. Moderating influence of the drinking water disinfection by-product dibromoacetic acid on a dithiocarbamate-induced suppression of the luteinizing hormone surge in female rats. Reprod Toxicol 2007; 23: 541-549. [DOI:10.1016/j.reprotox.2007.03.001]
33. Mahgoub AA, El-Medany AH. Evaluation of chronic exposure of the male rat reproductive system to the insecticide methomyl. Pharmacol Res 2001; 44: 73-80. [DOI:10.1006/phrs.2001.0816]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb